Skoleleder
Signe Vorting
Kontoransvarlig
Helle Brodersen
Børnehaveklasseleder
Sonni Sangild
Klasselærer i Lilleklassen
Maja Iversen
Klasselærer i Mellemklassen
Kristjana Jonasdottir
Klasselærer i Mellemklassen
Bo Ramsing
Klasselærer i Storeklassen
Signe Vorting
Klasselærer i Storeklassen
Lennart Oberg
Lærer
Menekse Erdem
Faglærer
Johannes Kærsgaard
Morgenaabner
Kari Jessen
Pædagogmedhjaelper
Betina Baagø

Løgumkloster Friskole
Markedsgade 35-37
6240 Løgumkloster

74 74 52 20

© 2017 Løgumkloster Friskole