Undervisning skal tale til både intellekt, følelser, krop og sjæl.
Skoleåret på Løgumkloster Friskole er bygget op omkring flere forskellige skemaer og perioder - strukturelt veksler vi imellem grundtræning i fagene i "normalskemaet" og forskellige emneområder. På den måde får vi sat fokus på mange fag- og emneområder i løbet af året - fx læsning, drama, sundhed, projekt m.m. - og så den daglige træning.
Hver uge har vi to fagdage, der veksler mellem forskellige fag og tværfaglige overskrifter.
Og så er der også faglige gevinster ved at tænke klasserne, som vi gør.
Når vi planlægger vores undervisning, er det et udgangspunkt, at der skal være mulighed for udfordringer til alle elever, - uanset på hvilket faglige niveau den enkelte er.
Vores træningsmateriale er individuelt, - den enkelte elev falder ikke ved siden af ved at sidde med noget andet end de andre. Samme fordel giver vores klassestruktur.

Lektier?
Vi er en lektiefri skole til og med Mellemklassen, men det betyder ikke, at vores elever ikke gennemfører afgangsprøven, og generelt med et højere gennemsnit end Folkeskolens landsgennemsnit.
Det betyder heller ikke, vi ikke forventer, at I laver noget sammen med jeres børn derhjemme. Fx er der hvert år en 'årsopgave', der skal laves.
Vi regner også med, at I inddrager børnene så meget som muligt i de pligter i familiens dagligdag, der naturligt følger med i at være en del af en familie.

PC-ere på Friskolen
Alle elever i Mellem- og Storeklassen skal medbringe egen PC.

Løgumkloster Friskole
Markedsgade 35-37
6240 Løgumkloster

74 74 52 20

© 2017 Løgumkloster Friskole